Finansiniai veiklos rodikliai

 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

Finansinės būklės rodikliai

Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Apskaičiuotos balų reikšmės

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Skaičiavimo formulė

2013

2014

2013

2014

I.

Pajamų apsaugos rodikliai

 

 

1.

Grynasis pelningumas (R1)

(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100

2,4

16,21

2

5

II.

Finansinio sverto rodikliai

 

 

 

 

2.

Įsiskolinimo koeficientas (R2)

(visi įsipareigojimai/turtas) x 100

98

32,58

1

5

3.

Einamojo likvidumo koeficientas (R3)

trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai

1,02

3,06

2

5

III.

Komercinio aktyvumo rodikliai

 

 

 

 

4.

Pirkėjų įsiskolinimo koef. (365 d.) (R4)

(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 360

320,92

55,17

1

3

5.

Skolų tiekėjams apyvartumo koef. (365 d.) (R5)

(skolos tiekėjams/pardavimo savikaina) x 360

-

11,45

-

5

IV.

Įmonės bendrasis rodiklis

 

 

6.

Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)

-

 

 

-

4,6

 

 

 

 

 
smart foreash